Årsmötet 2020

På grund av coronaviruspandemin kommer mötet att genomföras digitalt inom nuvarande styrelse som även fortsätter under 2021. Har du som medlem någon fråga du vill att årsmötet ska ta upp kan du sända den till ordförande Ellert Örnesved på ellert@livelife.se senast den 22 november. Styrelsen kommer att behandla frågan och göra en återkoppling.

Årsmöteshandlingarna inför årsmötet den 26 november

Agenda Årsmöte 2020

Årsberättelse 2020

Balansräkning 2020

Revisionsberättelse 2020

Budgetförslag 2021

Förslag till verksamhetsplan för 2021