Båtarna

Facil finns i följande varianter (klicka på bild för utförlig info)

Facil 26 Facil 26

Facil 30 Facil 30

Facil 35 Facil 35

Facil 310 XO Facil 310XO

Facil 355 XO Facil 355XO