Om Facilklubben

Facilklubben är en ideell förening för ägare av segelbåtarna Facil 26, Facil 30, Facil 35, Facil 310XO och Facil 355XO. Klubben administreras av en styrelse. Övriga intresserade av båtarna är också välkomna. Resurserna är små, men kreativa krafter har bidragit till många initiativ under årens lopp.

Det började med Facil 26

En vit Facil 26

År 1974 presenterade konstruktören Tommy Stål sin första Facil 26:a på båtmässan som då var på Marmorhallarna i Stockholm. Båten var brun i skrovet och fick det passande namnet ”Farin”. Tillverkningen tog fart och ett tjugotal båtar producerades under de första åren.

När Oaxen Marin/Facilbåtar bjöd in till en sommarfest på Björnö några år senare var det många som anslöt sig. Det visade sig att intresset för att diskutera och utbyta erfarenheter om båtarna och segling var stort. De flesta båtarna var självbyggen och trots en mycket bra bygghandbok fanns det mycket att diskutera. Tankarna på att bilda en intresseförening väcktes då och var det som senare blev Facilklubben.

Välbesökt Facilträff på Björnö 1979

Facilklubben bildades 3 april 1979 av några entusiaster och tillika ägare av Facil26. Då fanns det ca 70 båtar tillverkade och nästan hälften av dessa Facil-ägare kom till det konstituerande mötet som hölls på restaurang Tre Lejon på Djurgården i Stockholm. Klubben växte snabb till 60 medlemmar.

En uppmaning till de närvarande vid det första mötet var bl.a. att komponera en logotype för Facilklubben. Inte mindre än 17 förslag skickades in som sedan publicerades i det första Facilbladet. Det vinnande förslaget är nu klubbens logotype.

Många träffar – på sjön och i land

Klubbträffar och kappseglingar under åren har varit många. Under 80- och 90-talen var deltagarantalet vid klubbmästerskapen stort. Ett dussintal Facilbåtar deltog vid Björnö söder om Oaxen och Lacka på Mysingen. Under senare år har det tyvärr varit svårare att få gehör för denna typ av aktivitet.

Klubbmästerskap – startskottet går!

 

Facilträff på Björnö 1985. En klassisk bild från fornstora da’r!

Många av klubbträffarna på land har varit hos segelmakare, riggtillverkare, varv m.fl. Några träffar som ”sticker ut” är presentationerna av de nya båtarna. Informationsträffen på Oaxen 1982 om Facil 30 samlade över 50 intresserade. Konstruktören Tommy Stål berättade då hur allt en gång började och om produktionen av Facilbåtarna på Oaxen. År 1987 presenterade Tommy Stål Facil 355 XO samt år 2000 lanserade han även Facil 30 XO.De torra arrangemangen, som besök på ett antal segelmakerier, varv och riggverkstäder har varit välbesökta och populära. Träffar om säkerhet, segeltrimning och meteorologi har också lockat.

År 1984 hade vi en träff i Stockholm där meteorolog Lage Larsson, som då arbetade på helikopterdivisionen på Berga, pratade väder. Det kändes stort. Det var första gången han träffade en liknande samling segelintresserade. Han blev efter detta rikskänd inom seglarkretsen!! En annan träff handlade om säkerhetsfrågor och då med Harald Woxén år 1991.

De mer tekniska och praktiska träffarna har handlat om radiopejling, fyrkaraktärer, GPS, elektronik, sjökortsstudier, plastarbeten, motorskötsel och el ombord.

Årsmöten i skärgården – och i Södertälje

Några årsmöten har förlagts både ute i skärgården, såsom Öja, Utö och Oaxen, men även på Sjöhistoriska museet, Kustbevakningen i Mälaren och på Djurö. Även Lotsstationen i Södertälje besöktes. Guidad vandring på Landsort 1996 och på Utö 2005 med Kar de Mummas dotter Charlotta som guide. En fantastisk upplevelse.

30-årsjubiléet är svårt att slå. Det var på fullriggaren af Chapman på Skeppsholmen i Stockholm. Det blev en unik träff under Chapmans däck och med många deltagare. Senare rundvandring på skeppet och därefter middag på landbacken.

År 2012 lyssnade vi till ensamseglaren Milo Dahlmanns äventyr och 2014 var vi på besök hos kustradiostationen Stockholm Radio och i samband med årsmötet 2015 bjöd vi in seglaren och äventyraren Pia L’Obry som höll ett föredrag om ensamkappsegling över Atlanten. Vid årsmötet 2016 hade vi ett samarrangemang med Södertörns alla båtklubbar då Sjöfartsverket presenterade det nya projektet Landsortsfarleden.

40-årsfest 2019

I samband med Facilklubbens 40-årsjubileum bjöd vi in Bengt Jörnstedt, välkänd seglare och skribent. Han fängslade oss med spännande berättelser om sitt aktiva seglarliv i hemmavatten och ute i vida världen.

Med medlemstidningen Facilbladet når vi alla medlemmar via posten och digitalt. Tidningen är ett forum för medlemmarna där de bland annat kan finna Tekniska Tips från tekniska kommittén och från medlemmar som sänt in kreativa lösningar av olika slag som rör båttyperna. Även berättelser och reportage från seglatser samt aktiviteter och nyheter från den marina världen. Sedan starten fram till 2020 har vi gett ut 122 nummer.

Klubbartiklar som tagits fram under åren är bl.a. solskärmar, handdukar, underlägg, T-shirts och naturligtvis dekaler och vimplar.

Hemsidan facilklubben.se har devisen Mötesplats för dig som gillar Facilbåtar”. Redan 2005 skapades vår första hemsida. Ett bra sätt att fånga upp nya medlemmar och informera om vår klubb! Utvecklingen gick framåt och en ny förbättrad sida sjösattes 2013. Arbetet gjordes av frivilliga krafter i klubben och nu fanns det en bra grund att arbeta vidare med, på ett flexibelt sätt. En uppgradering och modernisering gjordes 2021. Här delges medlemmar intern information vad som händer inom klubben, men är också jätteviktig som faktakälla eftersom den presenterar olika Facilbåtar för presumtiva Facilägare.